Sản phẩm vì sức khỏe - Hotline: 090 28 28 961

BÌNH THỦY TINH 2.8L

195,000

Danh mục:

– Là sản phẩm thủy tinh cao cấp được sản xuất tại Việt Nam.

– Thủy tinh trắng trong suốt.

– Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

(Theo giấy chứng nhận số 1129/N3.12/ĐG của Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3).